Puni naziv tvrtke (ili obrta):
AB Strategy d.o.o.

Broj sudskog ili drugoga javnog registra u koji je upisan, te podatke o registru:
MBS: 4947703, Trgovački sud u Zagrebu

Porezni broj ako je obveznik plaćanja poreza na dodanu vrijednost:
HR50040855389

Temeljni kapital u iznosu od 20.000,00 kn uplaćen u cijelosti.

Direktor: Andrea Katičić

Transakcijski račun: IBAN: HR6524840081135081151, Raiffeisenbank Austria d.d. Magazinska 69, Zagreb HR SWIFT: RZBHHR2X

Puna adresa sjedišta (i prodajnog mjesta ako je različita) uključivo ime države u kojoj se nalazi:
Strmec Bukevski 97,
10 410 Velika Gorica,
HRVATSKA

Tel: 099/5035-724

Email: info@goody.hr