Voditelj obrade osobnih podataka

Voditelj obrade osobnih podataka je trgovačko društvo AB Strategy d.o.o. za usluge sa sjedištem u Velikoj Gorici, Strmec Bukevski 97, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod matičnim brojem subjekta upisa (MBS): 4947703, osobni identifikacijski broj (OIB): 50040855389 (u daljnjem tekstu: „AB Strategy“).

AB Strategy kao voditelj obrade osobnih podataka određuje svrhu i sredstva obrade osobnih podataka i odgovoran je za čuvanje i korištenje osobnih podataka u papirnatom i/ili elektronskom obliku.

Službenik za zaštitu osobnih podataka (DPO)

AB Strategy je u skladu sa zakonskim i regulatornim zahtjevima imenovao Službenika za zaštitu osobnih podataka kojega možete kontaktirati vezano za sva pitanja vezana za obradu osobnih podataka ili ostvarivanje prava na zaštitu osobnih podataka. Sve Vaše upite, naš službenik za obradu osobnih podataka će ispitati te na iste nastojati ako je moguće, odgovoriti u roku od 30 dana, pod uvjetom pravne osnovanosti Vašeg zahtjeva. Dinamika odgovora ovisi o naravi Vašeg upita te općenito o količini i naravi drugih eventualnih upita.

DPO: Andrea Benović

Adresa: Strmec Bukevski 97, 10 410 Velika Gorica

Kontakt: info@goody.hr

 

1.       Osobni podaci koje prikupljamo

 

Osobni podaci koje prikupljamo ovise o: vrsti usluge koju pružamo našim kupcima, korisnicima i klijentima, namjeri kupca da koristi naše usluge, o vrsti ugovora kojeg sklapamo s našim klijentom kao i o namjeri kupaca da koriste svoja prava temeljena na zakonskim i regulatornim odredbama o zaštiti osobnih podataka. U prvom redu radi se o podacima bez kojih ne možemo izvršiti uslugu, a uključuju najmanje:

– osnovne osobne podatke (ime i prezime),

– osnovne kontakt podatke (adresa, broj telefona, mail adresa),

– podatke vezane za korištenje web stranice www.goody.hr,

– podatke vezane uz korištenje Goody.hr web trgovine,

– podatke o vašoj geo-lokaciji koji mogu postati dostupni prilikom vašeg pretraživanja i korištenja Internet stranice www.goody.hr na temelju IP adrese ili GPS podataka o vašem uređaju,

– podatke potrebne radi provedbe online plaćanja karticama prilikom kupnje na Goody.hr web shopu,

– ostale osobne podatke nužne za ostvarenje prava korisnika.

2.       Svrha prikupljanja i obrade osobnih podataka

AB Strategy prikuplja i upravlja osobnim podacima u svrhu a) izrade korisničkog profila na web stranici www.goody.hr, b) zasnivanja kupoprodajnog odnosa za proizvode i usluge iz vlastite ponude c) provedbe plaćanja karticama prilikom kupnje d) prijave na newsletter, e) komunikacije s vama, e) analize načina na koji osobe (uključujući i Vas) koje upotrebljavaju naše usluge i sadržaje da bismo ih poboljšali i razvili nove proizvode i usluge prilagođenije željama korisnika, f) ispunjavanja zakonskih i regulatornih obveza te u svrhu ostvarenja vlastitih legitimnih interesa zakonitog poslovanja, g) u druge svrhe uz Vaš pristanak.

Vaše osobne podatke nećemo objavljivati javnosti. Vodimo brigu o tome kome dajemo Vaše podatke te iste nećemo objavljivati trećim stranama u njihove vlastite neovisne marketinške ili poslovne svrhe bez vašeg pristanka. Vaše podatke obrađivati će ovlašteni djelatnici AB Strategy, te isti nisu ovlašteni obrađivati niti u jednu drugu svrhu bez vaše prethodne privole ili ako za obradu ne postoji zakonska i/ili ugovorna osnova.

3.       Pristup osobnim podacima

AB Strategy poduzima tehničke i organizacijske mjere kako bi se prikupljeni osobni podaci obrađivali samo na način koji je u skladu s iskazanom svrhom. Ukoliko je nužno u svrhu izvršenja naših poslovnih aktivnosti, pristup osobnim podacima će biti omogućen trećim stranama i to: državnim tijelima i tijelima javne vlasti koja u svrhu provedbe zakonskih obveza imaju pravo pristupa osobnim podacima te poslovnim partnerima. Sve treće osobe, osim državnih tijela i tijela javne vlasti, su dužne u tom slučaju osobne podatke obrađivati isključivo prema uputama AB Strategy.

 • Sigurnost i prijenos osobnih podataka

AB Strategy je u svrhu zaštite Vaših podataka poduzelo odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere koje Vaše podatke, između ostaloga, štite od gubitka, manipulacije ili neovlaštenog pristupa. Poduzete se mjere redovito provjeravaju i kontinuirano prilagođavaju aktualnom stanju tehnike. Ako dođe do povrede Vaših osobnih podataka koja može predstavljati veliki rizik za Vaša prava i slobode, izvijestit ćemo Vas o tome u skladu s važećim propisima.

5.       Prava korisnika

U svakom trenutku imate pravo od AB Strategy zatražiti sljedeće:

 1. Pravo na pristup Vašim osobnim podacima


U svakom trenutku od AB Strategy možete zatražiti pristup Vašim osobnim podacima, odnosno zatražiti informacije o svrsi obrade Vaših osobnih podataka, skupine Vaših osobnih podataka koje čuvamo, treće strane ili skupine trećih strana s kojima se vaši osobni podaci dijele, vremenski period tijekom kojeg zadržavamo podatke, kao i način prikupljanja podataka koji nisu prikupljeni izravno od Vas.

 • Pravo na ispravak osobnih podataka

U slučaju netočnih podataka, od AB Strategy možete zatražiti odgovarajući ispravak, a u slučaju nepotpunosti, njihovu dopunu. AB Strategy će vas obavijestiti o ispravku Vaših osobnih podataka.

 • Pravo na brisanje osobnih podataka („pravo na zaborav“)

U svako doba od AB Strategy možete zatražiti brisanje osobnih podataka koji se odnose na vas, a AB Strategy ima obvezu obrisati vaše osobne podatke bez nepotrebnog odgađanja ako su ispunjeni uvjeti za brisanje podataka propisani Općom uredbom o zaštiti podataka. Pravo na brisanje ne primjenjuje se kad je obrada osobnih podataka posljedica zakonske obveze AB Strategy. O brisanju vaših osobnih podataka AB Strategy će vas izvijestiti najkasnije u roku od 30 dana od dana primitka Vašeg zahtjeva, a o izvršenom brisanju će obavijestiti i eventualne primatelje osobnih podataka.

 • Pravo na kopiju osobnih podataka

AB Strategy osigurava kopiju osobnih podataka koje obrađuje, a pravo na dobivanje kopije svojih osobnih podataka možete ostvariti pod uvjetom da izdavanje kopije ne utječe negativno na prava i slobode drugih ispitanika.

 • Pravo na ograničenje obrade osobnih podataka

U određenim slučajevima može se od AB Strategy zatražiti ograničenje obrade, npr. u slučaju kada se osporava točnost osobnih podataka, za razdoblje potrebno za njihovu provjeru, kada se smatra da je obrada nezakonita, a protivi se brisanju osobnih podataka i umjesto toga traži ograničenje njihove uporabe, u slučaju kada je uložen prigovorna obradu. Ako se uspije ishoditi ograničenje obrade, AB Strategy je dužan obavijestiti ispitanika o postavljanju i o ukidanju tog ograničenja.

 • Pravo na prigovor

U svakom trenutku imate pravo uložiti prigovor AB Strategy na obradu svojih osobnih podataka. AB Strategy će o vašem prigovoru odlučiti u roku od mjesec dana od dana njegova zaprimanja. Svoja naprijed navedena prava možete ostvariti na sljedeći način:

 • dostavom pisanog zahtjeva na adresu: Strmec Bukevski 97, 10 410 Velika Gorica
 • porukom elektroničke pošte na e-mail: info@goody.hr
 • Pravo na pritužbu

Na odluku AB Strategy kojom se odlučuje o nekom od vaših prava vezanih za zaštitu  osobnih podataka moguće je uložiti pritužbu Agenciji za zaštitu osobnih podataka.

6.       Čuvanje osobnih podataka

Vremenski period čuvanja osobnih podataka korisnika ovisi o svrsi radi koje ih obrađujemo.

 • Podaci prikupljeni samo zbog pružanja prodajnih transakcija ili pružanja drugih usluga, čuvaju se 10 godina od datuma zadnje transakcije u kojoj su korišteni (primjerice transakcija isporuke, dostave, reklamacije i sl.)
 • Podaci prikupljeni zbog obrada temeljenih na zakonskoj osnovi, čuvaju se sukladno vremenskim ograničenjima odredaba predmetnog zakona (primjerice Zakon o računovodstvu i sl.)

7.       Uvjeti obrade osobnih podataka zbog pružanja usluge izmjere, dostava, montaže i povrata

Za potrebe pružanja usluge izmjere, dostava, montaže i povrata robe AB Strategy prikuplja sljedeće podatke:

 • ime i prezime
 • adresa isporuke ili preuzimanja robe
 • broj telefona i/ili mobilnog telefona
 • informacije o adresi za isporuku ili preuzimanje.

Navedene podatke ustupamo ugovorenim poslovnim partnerima, pružateljima logističkih usluga u svrhu izvršenja ugovorenih usluga. Partneri koji pružaju usluge ovlašteni su od strane AB Strategy za obradu osobnih podataka kupaca isključivo u svrhu izvršenja ugovorenih usluga.

8.       Kolačići (“cookies”) i praćenje internet aktivnosti

Kolačić (cookie – u daljnjem tekstu: „kolačić/i“) predstavlja informaciju koja se pohranjuje na računalo korisnika od strane Internet stranice koju Kupac posjećuje. Kolačići obično spremaju postavke korisnika te postavke za Internet stranicu, a kao što su preferirani jezik ili adresa. AB Strategy koristi kolačiće kako bi posjetiteljima olakšao i poboljšao pristup funkcijama koje im pruža Goody.hr web stranica. Informacije koje prikupljamo kolačićima koriste se za pamćenje postavki i korisničkih aktivnosti na web stranicama kao što su pregledavanje artikala, kretanje po stranicama, stavljane proizvoda u košaricu, zanimljivi artikli ili artikli za usporedbu i sl.

Kolačiće korisnik može u svakom trenutku obrisati ili blokirati u postavkama svog internet preglednika. Korištenjem Internet stranica www.goody.hr bez promjene postavki kojima bi se uskratila suglasnost na pohranu kolačića na računalo korisnika, korisnik prihvaća korištenje i pohranu kolačića na svoje računalo. Ukoliko korisnik ne pristane na pohranu kolačića pohranjivanje istih na računalu korisnika bit će onemogućeno, a korisnik će i nadalje biti u mogućnosti koristiti Internet stranicu www.goody.hr, s time da mu pojedine mogućnosti Internet stranice neće biti dostupne.